ลิกไนท์ทัวร์-กรุงเทพ-เชียงใหม่

ลิกไนท์ทัวร์ | กรุงเทพ – เชียงใหม่

ลิกไนท์ทัวร์ เปิดเที่ยวรถวิ่งภาคเหนือสู่จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ – กรุงเทพ และได้เปิดจองตั๋วเส้นทางดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์