ตารางเดินรถ/ราคาตั๋วประมาณลิกไนท์ทัวร์

มาดูเที่ยวรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น เที่ยวรถ ราคาตั๋วประมาณ เวลารถออก

ลิกไนท์ทัวร์-กรุงเทพ-กระบี่-พังงา-โคราช

เส้นทางรถทัวร์ที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์

- 9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
– 983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ
– 983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ
– 983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ
– 950 (983วิ่งแทน) กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพ
– 950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
– 836 กลับ กระบี่-โคราช (อ่าวลึก)
– 983 (แบบ32ที่นั่ง) กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
– 983 V24 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
– 611 กรุงเทพ-อ่าวลึก-พังงา
– 983 กรุงเทพฯ – กระบี่ (ตลาดนาสาร)
– 61 กรุงเทพฯ – ปลายพระยา-อ่าวลึก-พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ)
– 99 กรุงเทพฯ – พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า)
– 983 กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-บ้านทุ่ง
– 9912 กรุงเทพฯ -ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่
– 983 กรุงเทพฯ -ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่
– 61 กรุงเทพฯ-พังงา
– 950 กรุงเทพฯ-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง)
– 99 พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)
– 61 พังงา – กรุงเทพ
– 836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ตารางเวลา เที่ยวรถ ราคาตั๋วประมาณ แต่ละเส้นทางลิกไนท์ทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

กรุงเทพ – กระบี่ (ขึ้นรถที่สายใต้ – ลงรถที่ บขส.กระบี่)
07:00 – กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-บ้านทุ่ง… ป.1.. 650 บาท
17:30 – กรุงเทพฯ -ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่….ป.1….. 650 บาท
18:50 – กรุงเทพฯ-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง)…. ป.1…. 614 บาท
19:00 – กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่..วีไอพี 24 …. 955 บาท
19:30 – กรุงเทพฯ -ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่….ป.1…635 บาท
20:40 – กรุงเทพฯ – กระบี่ (ตลาดนาสาร)….ป.1 …. 650 บาท

กระบี่ – กรุงเทพ (ขึ้นรถที่ บขส.กระบี่ – ลงรถที่สายใต้)
08:00 – กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ …. ป.1 …. ราคาตั๋วประมาณ 650 บาท
16:10 – กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ …. ป.1 ….. ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท
17:00 – กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ…..วีไอพี 24……ราคาตั๋วประมาณ 955 บาท
17:20 – กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ …. วีไอพี 24 ………..ราคาตั๋วประมาณ 955 บาท
17:40 – กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพ……. ป.1 ……ราคาตั๋วประมาณ 614 บาท

กรุงเทพฯ —ไป— พังงา
18:40 :: กรุงเทพฯ – พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ)..ป.1…………617 บาท
19:05 :: กรุงเทพฯ – พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า)…..วีไอพี 32…..748 บาท
19:20 :: กรุงเทพ-อ่าวลึก-พังงา…วีไอพี 24……916 บาท

พังงา —ไป— กรุงเทพฯ
17:00 :: พังงา – กรุงเทพ ……(vip24) ….916 บาท
17:00 :: พังงา – กรุงเทพ …(ป.1) …….617 บาท

เส้นทางใหม่บริการลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
20:15 – กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  .. วีไอพี 32 ….ราคาประมาณ  657 บาท
19:30 – เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ..วีไอพี 32 …ราคาประมาณ  657 บาท

กระบี่ – ไป – โคราช (นครราชสีมา)
16:50 ::  กระบี่-โคราช — วีไอพี 32 32 ที่นั่ง — 989 บาท
16:50 ::  กระบี่-โคราช —วีไอพี 24 24 ที่นั่ง —1,319 บาท

 โคราช (นครราชสีมา) – ไป – กระบี่
16:50 ::  โคราช-กระบี่(อ่าวลึก) วีไอพี 32 32ที่นั่ง ————- 989 บาท
16:50 ::  โคราช-กระบี่(อ่าวลึก) วีไอพี 24 24 ที่นั่ง ————-1,319 บาท

**เที่ยวรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการกำหนดของลิกไนท์ทัวร์**

ลิกไนท์ทัวร์-กรุงเทพ-เชียงใหม่

หากใครต้องการที่จะจองตั๋วลิกไนท์ทัวร์ดังเส้นทางด้านบนสามารถจองตั๋วได้ที่ ### จองตั๋วลิกไนท์ทัวร์ ## หรือต้องการดูขั้นตอนการจองตั๋ว ### VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *