จุดรับตั๋ว / เบอร์โทร ลิกไนท์ทัวร์

จุดรับตั๋วจริงเมื่อจ่ายเงินค่าตั๋วแล้ว และเบอร์โทรติดต่อ บ.ลิกไนท์ทัวร์ มีดังนี้

ลิกไนท์ทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่     จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร. 0-7566-3502

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา     จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา     จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร. 0-7641-2300

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร. 0-2894-6151-2

อ.ตะกั่วป่า     จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร. 0-7641-2300

ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)     –
โทร. 089-4313555

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
โทร. 097-1298229

Pinterest

2 thoughts on “จุดรับตั๋ว / เบอร์โทร ลิกไนท์ทัวร์

Leave a Reply to bill2 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *