ขั้นตอนการจองตั๋ว – VDO – ลิกไนท์ทัวร์

VDO ขั้นตอนการจองตั๋วลิกไนท์ทัวร์

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ Step by Step

1. เข้าสู่เวบไซต์ www.จองตั๋วลิกไนท์ทัวร์.com
2. เลือกเที่ยวรถ-ไป-กลับ และจุดขึ้นรถ จุดลงรถ และวันเดินทางดังรูปด้านล่าง

เลือกจุดขึ้นรถ ลงรถ

3. เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง  แล้วคลิ๊กดำเนินการต่อ ดังแสดงในลิสดังรูปด้านล่าง

เลือกเที่ยวรถจะเดินทาง

4. เลือกที่นั่งว่าง (ที่นั่งสีขาว) – อยากนั่งตรงไหนเลือกได้เลย ดังรูปด้านล่าง แล้วคลิ๊กดำเนินการต่อ

เลือกที่นั่งว่าง ลิกไนท์ทัวร์

5. กรอกข้อมุลผู้จะเดินทาง – ข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วน

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

6. เลือกประเภทการชำระเงิน + เอาประกันภัยมั้ย + ยอมรับเงื่อนไขดังรูปด้านล่าง

เลือกประเภทการจ่ายเงิน

7. แสดงใบแจ้งชำระเงินในการจองตั๋วครั้งนี้ – ไปชำระเงินตามรายการดังกล่าว

สลิปจ่าย ไปจ่ายที่ 7-11


**** เสร็จสิ้นกระบวนการในการจองตั๋วละครับ ****
— ดูเวลาในการชำระเงินให้ดีๆ นะครับ ว่าก่อนเวลาเท่าไหร่ —
**** นำสลิปการชำระเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดขายตั๋วก่อนรถออก 30 นาทีนะครับ ****
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *